ไม้ยืนต้นและหญ้าประดับ

ทรัมเป็ตของ Angel ไม่บาน - สาเหตุ & เคล็ดลับสำหรับดอกที่สวยงาม

หากทูตสวรรค์ทรัมเป็ตไม่ต้องการผลิบานอาจมีหลายสาเหตุ แต่ไม่ต้องกังวลข้อผิดพลาดในการดูแลสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ปฏิสนธิทรัมเป็ตของทูตสวรรค์ที่ปฏิสนธิน้อยเกินไปรดน้ำน้อยเกินไปตัดลึกเกินไป: นี่คือสามเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการขาดการเบ่งบานของทรัมเป็ตของทูตสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม